วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การตบลูกบอล

1. ความหมายของการตบลูกบอล
2. ความสำคัญของการตบลูกบอล
3. หลักสำคัญของการตบลูกบอล
3.1 ท่าเตรียม
3.2 การวิ่ง
3.3 การกระโดด
3.4 การเหวี่ยงแขน
3.5 การลงสู่พื้น
4. ปัญหาการตบลูกบอลและวิธีแก้ไข
5. กติกาการรุก
การตบลูกบอล (Spiking)
1. ความหมายของการตบลูกบอล (Spiking)
การตบลูกวอลเลย์บอล มีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้
ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์ และคณะ (2532 : 64) ได้กล่าวถึง การตบลูกบอล หมายถึง การที่ผู้เล่นกระโดดให้สูงที่สุดบริเวณเหนือตาข่าย แล้วตบหรือตีลูกบอลอย่างแรง เพื่อให้ลูกบอลตกลงบนพื้นสนามของฝ่ายตรงข้าม
กรมพลศึกษา (2535 : 65) ได้กล่าวการตบลูกบอล หมายถึง วิธีการรุกที่รุนแรง และมีประสิทธิภาพสูงอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปการตบจะเป็นการใช้ฝ่ามือตบลูกบอลในลักษณะของการ แบมือ
นัยนา บุพพวงษ์ (2540 : 153) ได้กล่าวถึงการตบลูกบอล หมายถึง การรุกที่รุนแรง กระทำได้ทั้งผู้เล่นที่อยู่แดนหน้าและแดนหลัง โดยจะกระโดดหรือไม่กระโดดก็ได้ ใช้ฝ่ามือตี ลูกบอลให้ข้ามตาข่าย หรือเหนือผู้สกัดกั้นพยายามให้ไปลงฝ่ายตรงข้าม และยิ่งถ้าผู้เล่นวิ่งและกระโดดตีลูกบอลด้วยแล้วจะทำให้การตบลูกบอลรุนแรง และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


สรุป 
การตบนับเป็นทักษะการรุกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับกีฬาวอลเลย์บอล เพราะการตบเป็นการรุกที่มีความรุนแรง และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม การตบนับเป็นสีสันของการสร้างเกมรุก ทำให้การแข่งขันมีความสนุกสนานตื่นเต้นน่าสนใจ ปัจจุบันยุทธวิธีการตบมีหลากหลายรูปแบบที่จะใช้โจมตีหรือหลอกล่อการสกัดกั้นฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ทีมได้เปรียบ หรือได้คะแนนจากการตบ ทีมใดมีตัวตบที่ดีมีประสิทธิภาพ มักจะได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน
2. ความสำคัญของการตบลูกบอล
ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมีองค์ประกอบหลายอย่างทำให้ทีมประสบผล สำเร็จในการแข่งขัน การตบนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะ เพราะการตบเป็นการรุกที่รุนแรง และสามารถทำคะแนนได้เป็นอย่างดี
กรพลศึกษา (2532 : 28) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการตบลูกบอลไว้ว่า การตบเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง ความตื่นเต้นและความสนุกสนานของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอยู่ที่การตบลูกบอล และการแพ้ –ชนะ ย่อมอาศัยการตบเป็นหลักสำคัญ
อุทัย สงวนพงศ์ (2533 : 33) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการตบลูกบอลไว้ว่า
การตบเป็นวิธีการรุกที่ดีที่สุดของฝ่ายที่กำลังครอบครองลูกบอล ลูกตบที่มีพลังและมีจุดมุ่งหมายตามยุทธวิธี จะสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามยากแก่การตั้งรับ และตอบโต้ จึงทำให้ฝ่ายเราได้คะแนนหรือได้เสิร์ฟอย่างง่าย ๆ


สรุป
การตบลูกบอลถือว่าเป็นการรุกที่ดี ทีมที่มีตัวตบที่ดีมีความหนักหน่วงรุนแรงและ มีประสิทธิภาพ จะสามารถทำให้ทีมชนะหรือประสบผลสำเร็จในการแข่งขันได้ง่ายขึ้น
3. หลักสำคัญของการตบลูกบอล
อุทัย สงวนพงศ์ (2533 : 44-48) ได้กล่าวถึงหลักสำคัญของการตบ ดังนี้
การตบลูกบอลเป็นวิธีการรุกที่รุนแรงของฝ่ายที่ครอบครองลูกบอล ลูกตบที่ประสบผลสำเร็จต้องมาจากลูกจังหวะแรก และจังหวะที่สองที่สัมพันธ์กัน อานุภาพของลูกตบยังขึ้นอยู่กับความแรงของลูก รวมทั้งความเร็วความคล่องตัวและท่าทางที่ใช้ตบลูกของผู้เล่น การตบลูกบอลจึงมีเทคนิคและวิธีการค่อนข้างสลับซับซ้อนหลายขั้นตอนที่ผสมผสานต่อเนื่องกัน โดยทั่วไปจะมีหลักการที่ สำคัญอยู่ 5 ประการ คือ
3.1 ท่าเตรียม
ท่าทางการเตรียมพร้อมที่จะตบลูกบอล โดยยืนแยกเท้าทั้งสองออกตามธรรมชาติงอเข่าทั้งสองเล็กน้อย โล้ตัวไปข้างหน้าพอสมควร ตามองที่ลูกบอลตลอดเวลาเตรียมพร้อมที่จะวิ่งไปยังทิศทางต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น